செஸ்ஸபிள் மாஸ்டர் செஸ்: 2வது இடம் பிடித்த பிரக்ஞானந்தா
செஸ்ஸபிள் செஸ் 5வது சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா, உலகின் நம்பர் 1 வீரர் மேக்னஸ் கார்ல்சனை வீழ்த்தினார்.
கால் இறுதி சுற்றில், பிரக்ஞானநந்தா 2.5-1.5 என்ற கணக்கில் சீனாவின் வெய் யியை வீழ்த்தினார்.
அரையிறுதி சுற்றில் நெதர்லாந்து வீரர் அனிஷ் கிரியை 1.5 - 0.5 என்ற கணக்கில் பிரக்யானந்தா வீழ்த்தினார்.
இறுதி போட்டியில் சீன வீரர் டிங் லிரனிடம் பிரக்ஞானந்தா அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து 2வது இடத்தை பிடித்தார்.